SeRV

Sensitive Remote Viewing

Szenzitív TávérzékelésA Szenzitív Távérzékelés módszerének vázlatos leírása 
egyéni használatra
SeRV 1.02
(RV Hungary – 2008)
ÖSSZEFOGLALÁS 

1.  Lecsendesülés 
2.  Pozitív megerősítés 
3.  Ideogram észlelése 
4.  Az ideogram rajza 
5.  Benyomások, érzetek 
6.  Vizuális érzékelés 
7.  A cél vázlatos rajza 
8.  Valóság-érzetek 
9.  Egyéb lényegi információk 
10. Összegzés 


1. Lecsendesülés. Saját módszered segítségével csendesülj el, érj el egy nyugodt, lecsendesült tudatszintet! Ennek a megváltoztatott, testileg és lelkileg is relaxált állapotnak a célja a Théta és/vagy a Delta tudatszint elérése (e hullámok aktivitásának jelenléte az agyban), ezért a lecsendesülés folyamata igazán nagyfokú elmélyülést igényel. 

2. Pozitív megerősítés. Miután elérted a megfelelő testi és tudati ellazult állapotot (3-5 perc), alakíts ki pozitív megerősítést célodra, azaz a vizsgálandó kódra vonatkozóan. Pl.: „Az 1234/5678 kód tekintetében az összes vonatkozó információt kérem!” Ezt követően ismételt meg újra a vizsgálati azonosítót (kódot): „1234/5678”. 

3. Ideogram észlelése. Ettől a ponttól kezdve engedd, hogy az információ áramlani kezdjen a tudatodba. Ez nem egy egyszerű folyamat, érzések, információk, jelenetek, stb., összefoglalva „információ” kezd érkezni a tudatodba. A legelső ilyen érzet/kép/késztetés egy alapvető forma, az ideogram. Az ideogram egy grafikus szimbólum, egy jel, amely esetünkben a kóddal fedett cél jellemző tulajdonságára, lényegére utal. Az ideogram jelzi, hogy tudatod kapcsolatban áll a céllal. Egyszerű alakzatról van szó, amely a cél fő motívumát jeleníti meg. 

4. Az ideogram rajza. Vesd papírra tehát ezt az elemi jelet, amely a kóddal kapcsolatban érkezett a tudatodba. Később, a 7. lépésben ellenőrizned kell az addigi információk és az ideogram jelének egyezőségét az egész célra nézve. 

Közbenső lépés, amennyiben szükséges: ha az adatok áramlásában szünetel, megakad, alakíts ki egy újabb – a 2. lépésben leírt – pozitív megerősítést. Ezt követően menj az 5. lépésre. Figyelem! Ha az információ újra áramlani kezd, ne ismételd el a kódot, hanem mehetsz tovább az 5. lépésre. Rajz készítése az egész folyamat alatt bárhol lehetséges, sőt, javasolt. 

5. Benyomások, érzetek. Ezen a ponton kezdeményezd a céllal kapcsolatban az alábbi benyomások és érzetek érzékelését:

Külső benyomások: 
 • alak (fentről lefelé, jobbról balra, közelről, távolról, milyen érzet tapasztalható), 
 • kiterjedés/méret (fentről lefelé, jobbról balra, közelről, távolról, milyen érzet tapasztalható),
 • megjelenése (kicsi, nagy, csúnya, szép, esztétikus, hasznos, stb.), 
 • fizikai állapota,
 • anyaga, benyomások az anyagba lépve, fizikai állapota, felülete, érzete érintésre, 
 • felülete (érzete érintésre),
 • mozgása (mozog vagy nem, részben mozog, stb.), 
 • színe.
Érzetek a célról:
 • lényege (személy, élő vagy holt, tárgy, mesterséges, fogalom, elmélet, törvény, ötlet, rendezvény, esemény, hely, stb.), 
 • íze, 
 • illata/szaga,
 • jellemző hőmérséklete, 
 • hangok (ad-e ki hangot, hangok a környezetében, stb.), 
 • egyéb érkező, jellemző információk feljegyzése. 


6. Vizuális érzékelés. A kóddal fedett cél vizuális vizsgálata:
 • a cél vizsgálata alapnézetből, ~10 m távolságból (amennyiben értelmezhetetlen információ érkezik, növeld vagy csökkentsd a szemrevételezés távolságát, szükség szerint), 
 • a cél vizsgálata felülről, alulról (lásd a 6. pont első bekezdésében írt módszert), 
 • a cél érzékelése a vizsgálati szempontoknak megfelelő nézetből,
 • egyéb érkező, jellemző információk feljegyzése. 
A vizsgálat ezen részében vegyél fel kényelmes, személyes nézőpont szerinti helyzetet a céllal kapcsolatban. Szükség szerint növeld vagy csökkentsd a céltól való távolságodat, vagy a cél méretét. 

7. A cél vázlatos rajza. Ezen a ponton készíts szabadkézi rajzot az érkezett információk alapján a célról. Nem kell rajzművésznek lenned, csupán a cél lényegi információit jelenítsd meg a rajzon. Miután elkészült a rajzod, lépj vissza a 4. ponthoz (ideogram), majd keress hasonlóságokat az egyszerű ideogram és az imént elkészült, bonyolultabb rajzod között. Ha nincsenek hasonlóságok, akkor tekintsd át a lépések utolsó sorainál javasolt „egyéb érkező, jellemző információ” adatait, és azoknak megfelelően értékeld újra az adott pontot. A rajz készítése közben keletkező egyéb információkat itt is jegyezd fel, vagy rajzold bele a vázlatba.

8. Valóság-érzetek. Irányítsd tudatod fókuszát a célra. Legyél tudatában annak, hogy karnyújtásnyi távolságra vagy a céltól.
Ebből a távolságból érzékeld az alábbi információkat (szükség esetén közeledj vagy távolodj):
 • kinézete, 
 • mérete, 
 • alakja, 
 • felülete, 
 • érintése (érintésre a cél komplex információi is jelenjenek meg a tudatodban), 
 • mit csinál, mi a funkciója, 
 • milyen célra hozták létre, 
 • egyéb érkező, jellemző információ feljegyzése.

9. Egyéb lényegi információk. Ismételd el a vizsgált kódot: „1234/5678”, majd pozitív megerősítésként alkosd meg az alábbi kifejezést a kódra vonatkoztatva: „Az 1234/5678 kóddal kapcsolatos egyéb lényegi információkat kérek!” Ezt követően jegyezd fel/rajzold le a tudatodban megjelenő összes információt. 

10. Összegzés. Ezen a ponton a kapott információk alapján készítsd el a cél tőled telhető legrészletesebb rajzát/leírását (esetleg egészítsd ki a 7. pontnál készített vázlatot). Törekedj arra, hogy dokumentált eredményed összegzett formában tartalmazza a cél információit – rajzon és írásban egyaránt. Miután mindezekkel elkészültél, fogalmazd meg köszönetedet a kapott információkért és zárd le az ülést.

A SeRV protokoll a RV Hungary szerzőjének tulajdona, ezekre vonatkozóan a szerző minden jogot fenntart, a velük kapcsolatos bármilyen jellegű további felhasználás csakis a szerző írásbeli engedélyével történhet. A módszert adathordozóra mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a további felhasználására, kereskedelmi forgalomba hozatalára, terjesztésére. 
SeRV - RV Hungary 2008.

Nincsenek megjegyzések: